การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
565
Total View
115489

Products list All Category

Product name:Crystal Flolastic
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:Crystalac melt packaging 49
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:Crystalact MA010
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:HBP-25
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:HBP-S1
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model: HBP-S1
Short Description:
Product name:HBP.PRO-E
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:Micro dot tape
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:Molded silicone
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:Physical Property Tests
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model: ตามมาตรฐาน มอก./ISO
Short Description:
Product name:Rubber compounds
Brand name: Banpan research
Model:
Short Description:
Product name:การบริการสอบเทียบ
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model: มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
Short Description:
Product name:ชุดทดสอบดิน
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model:
Short Description:
Product name:น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Model:
Short Description:
Product name:น้ำยาช่วยไม่ให้คอมปาวด์ยางติดกันในระหว่างการผลิต (Hi Stearin Anti Tacking Agent)
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอรามอรี่
Model:
Short Description:
Product name:บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
Brand name:
Model:
Short Description:
Product name:รองเท้าบูท น้ำหนักเบา ราคาพิเศษ
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Model:
Short Description:
Product name:รับพิมพ์เสื้อ ผ้าผืน ด้วยระบบพิมพ์อิงก์เจ็ต แบบรีดร้อน (Sublimation/Heat transfer inkjet printing)
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Model:
Short Description:
Product name:หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตสำหรับพิมพ์ตรงบนหนัง และสิ่งทอ (Direct inkjet inks for printed on textile and leather)
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Model:
Short Description:
Product name:หมึกพิมพ์แบบถ่ายโอน (Heat transfer/Sublimation inkjet inks)
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Model:
Short Description:
Product name:อีเอ็ม (EM) หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้มข้น สำหรับกำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย
Brand name: บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Model:
Short Description:

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login