Last Update : 28/05/2020 00:00:00
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบทำความเย็น Chiller
การล้าง Condenser ในเครื่อง Chiller มีประโยชน์อย่างไร ?
Last Update : 23/04/2020 00:00:00
Water Sustainability
Recycling Wastewater
Last Update : 21/02/2020 00:00:00
WHY DISSOLVED AIR FLOTATION (DAF)?
IS IT A GOOD CHOICE FOR YOU?
Last Update : 27/08/2019 00:00:00
PVC Filling
PVC Filling ที่เสื่อมประสิทธิภาพ มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนให้กับ heat exchanger อย่างไร ?
Last Update : 09/08/2019 00:00:00
ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ (DAF System)
ระบบ Dissolved Air Floatation System (DAF) คือ ระบบแยกไขมันออกจากน้ำ โดยใช้สารเคมีจำพวก พอลิเมอร์, โซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับ อากาศ เพื่อเร่งไขมันให้จับตัวเป็นก้อนและลอยอยู่เหนือน้ำ แล้วจึงทำการ กักเก็บไขมันเหล่านั้น ระบบ DAF นี้ เหมาะสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตแก๊สธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานกระดาษ เป็นต้น
Last Update : 11:56:23 17/01/2019
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า (Low Speed Surface Aerator)
Last Update : 11:45:48 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Waste water system ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพน้ำเสียของแต่ละหน่วยงาน น้ำเสียหลังการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ AS เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเมมเบรน
Last Update : 11:39:37 17/01/2019
ระบบบำบัดน้ำดี, น้ำเสียและอุปกรณ์
Brand : ATP Innovations
Model : ATP Innovations
Pretreatment water system กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น หรือ กระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เช่น ระบบ DAF ระบบตกตะกอนเคมี แบบกวนช้า กวนเร็ว ระบบปรับความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
Last Update : 11:27:31 17/01/2019
MBR Membrane
MBR Membrane (Flat sheet)
Last Update : 11:19:09 17/01/2019

Page View  1632  
News


Wastewater Treatment Plant Renovations #2
 
 

สวัสดีเดือนกันยายนค่ะ ^^

วันนี้....เรามีภาพชุดใหม่ของงาน Wastewater Treatment Plant Renovations ที่เคยกล่าวค้างไว้ครั้งก่อนมาให้ชมกันค่ะ

สังเกตจากภาพจะเห็นได้ว่า ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน ทำให้สามารถทำงานเสร็จได้ทันตามเป้าหมายของลูกค้า ซึ่งนอกจากระบบของลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าก็ตามมาด้วยเช่นกันค่ะ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับทางบริษัทของเรา และขอบคุณทีมงานทุกท่านที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถค่ะ

?https://www.facebook.com/ATPInnovations/


© 2000-2008 CopyRight by ATP Innovations Co., Ltd.
Tel. 02-9819198, 064-696-4265  Fax. 02-9819084  Website. www.atpinnovations.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login