เข็มขัดพยุงหลัง แบบมีสาย
Brand : NASA FIRE
Model : NS01
เข็มขัดพยุงหลัง NASA FIRE รุ่น NS01 สีดำ มีสายคล้องไหล่พร้อมกระเป๋า สำหรับสวมใส่ ก่อนเกิดอาการ ปวดหลัง/อักเสบ
Last Update : 10:40:55 09/02/2018
กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต 60x60 cm.
Brand : -
Model : -
Last Update : 10:07:02 09/02/2018
หมวกดับเพลิงมาตรฐาน EN443
หมวกดับเพลิงมาตรฐาน EN443
Last Update : 13:28:58 12/06/2017
ถุงมือดับเพลิงมาตรฐาน EN659
ทำจากหนังวัวมีชั้นกันน้ำและอุณหภูมิ
Last Update : 13:28:46 12/06/2017
รองเท้าดับเพลิงมาตรฐาน EN15090
พื้นเหล็กหัวเหล็ก ความสูงประมาณ 15 นิ้ว
Last Update : 13:28:34 12/06/2017

Page View  2725  
News


รับสมัครงาน
Date Time : 30/04/2018 - 31/05/2018
 
 

>>> ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย <<<

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ออกพบลูกค้า เสนอขายสินค้า , ออกบูธจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ขายสินค้าหน้าร้าน
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า
 • แนะนำสินค้าหลังการขาย
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
 • ซื่อสัตย์ โปร่งใส
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้
 • จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา 

 

>>> ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) <<<

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย
 • อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
 • จัดหาแนวทางและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีทักษะในการเจรจา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก. นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้
 • จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา

 

>>> ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ <<<

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • เปิด P/O เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย ติดตามการส่งมอบสินค้า ตรวจรับสินค้า ทำรายงานการซื้อสินค้าประจำเดือน หาข้อมูลสินค้าใหม่ทาง Internet นำเสนอข้อมูลสินค้าและราคากับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาอื่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดหาหรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์การจัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
 • ซื่อสัตย์ โปร่งใส
 • ใช้โปรแกรม MS OFFICE และ Internet ได้ดี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บจก. นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้
 • จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา


© 2000-2008 CopyRight by NASA FIRE PRODUCT AND SAFETY CO., LTD.
Tel. 044-222191-2, 044-222255, 081-8787123  Fax. 044-222455, 044-299189  Website. www.nfs.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login