เทคโนโลยีใหม่ COSEN
เครื่องเลื่อย 3 หัวตัด
Last Update : 25/10/2018 00:00:00
วิธีการเลือกใบเลื่อยให้เหมาะกับชิ้นงาน
การเลื่อใบเลื่อยให้เหมาะสมกับชิ้นงานจะลดความสูญเสียของใบเลื่อย และเครื่องจักร
Last Update : 27/01/2011 00:00:00
COSEN SH-1018D Billet Band saws-Extremely Heavy
Last Update : 17:40:51 06/04/2012
COSEN BAND SAW PRESENT
Last Update : 16:46:32 23/03/2012
Cosen AH-250H Automatic Bandsaw Machine
Last Update : 00:00:00 01/01/2011
Cosen SH-650M Semi-Automatic Miter Bandsaw Machine
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
74
Total View
748910
Contact US 


Company Name : บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด
  Pacific Mercury Co.,Ltd


Contact Person:   อาจารีย์  ศรีนวลชัย
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   025383945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   ทนงศักดิ์  รัตนพงษ์ไชย
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   สุริญาวิชย์  ทิชาคูณเจริญสุข
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   อมราวดี  กุลสิงห์
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   ไอลดา  กุลสิงห์
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   เพทาย  ศรีตระกูลพันธ์
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   เอกชัย  เอี่ยวสุพรรณ์
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   ปณัฐดา  รามางกูล
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

Contact Person:   วิชัย  นาคแกมแก้ว
Address:   32 ซอยลาดพร้าววังหิน67 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว    กรุงเทพฯ 
Postcode:   10230
Tel:   025397989    EXT :
Fax:   02-538-3945
Email:   pacificmercury@gmail.com
Website:   http://www.pacificmercury.com

© 2000-2008 CopyRight by Pacific Mercury Co.,Ltd
Tel. 02-539-7989 (11 คู่สาย)  Fax. 02-538-3945  Website. http://www.pacificmercury.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login