ไทยเทคโนดอทเน็ต เป็นเว็บไซด์ที่ให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรม
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยข้อมูลโรงงาน
ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ข้อมูลผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศ ข้อมูลสินค้าบริการภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งผู้ใช้
้สามารถ ค้นหาได้้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
แสดงผลด้วยภาพกราฟฟิกสวยงามและเข้าใจง่ายเพื่อเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนความรูู้้ด้านการจัดซื้อจัดหาทางด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
ผู้ใช้บริการด้วยกัน

.....โดยการเข้าถึงข้อมูลสินค้าของซัพพลายเออร์นั้นบริษัทผู้ซื้อ
สามารถเข้าได้ 3 เว็บไซด์หลัก คือ

.....1. www.thaitechno.net
.....2. www.thailandbuy.net
.....3. www.iesources.net


ไทยเทคโนดอทเน็ต ยังมีบริการเว๊บไซด์ธุรกิจ (Business Web)
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีเว๊บไซด์ไว้เชื่อมต่อกับลูกค้าได้ง่าย
โดยมี รายละเอียดของ Function ต่างๆ ดังนี้ :

...Company Website :

...เว๊บไซด์หน้าแรกของบริษัทท่านโดยสามารถใช้ได้ทั้งแบบ company.com, company.net หรือ company.co.th
...หรือหากท่านไม่ต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจดชื่อเว๊บไซด์ของท่านเองก็สามารถใช้เป็น company.thaitechno.net
...ก็ได้โดย Buyer สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้อย่างสะดวก....................................................................................................................................................
...Company Information :

.. แสดงรายละเอียดและประวัติอย่างละเอีัยดของบริษัทท่าน พร้อมแสดงข้อมูลเฉพาะของบริษัท,เงินลงทุน, จำนวนพนักงาน
...ที่ตั้งในนิคม ฯลฯ.... .....Siemens ........................................ Schneider................................Patkol

....................................................................................................................................................

...Product eCatalog List :

.. แสดงกลุ่มสินค้าหรือบริการของท่าน โดยท่านสามารถแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงกลุ่มสินค้านี้ให้ตรงกับข้อมูลสินค้า
. ภายในได้อย่างสะดวก


... .....สินค้าประเภทเครื่องจักร .....................สินค้าประเภทไฟฟ้า................. สินค้าประเภทชิ้นส่วน
.....................................................................................................................................................

...Engineering Product Catalog :

....ระบบเว็บเพจการนำเสนอสินค้าอุตสาหกรรมในประเภทต่างๆที่สามารถแสดงได้ถึง 1,000 รายการพร้อมรายละเอียดเชิงลึก
....ด้านวิศวกรรม อาทิ Data Sheet , Table , Drawing.และ 3D Model โดยมุ้งเน้นให้ User สามารถเทียบ
....สเปกได้ทันที.... .Bearing........Machinery .........Electric ........Service............Steel Section
....................................................................................................................................................

...Company Map :

.....แสดงแผนที่ที่ตั้งของบริษัทท่านแบบรูปภาพสวยงาม โดยเฟส2 จะพัฒนาเข้าสู่ระบบแผนที่ขนาดใหญ่
... ที่ท่านสามารถ Zoom ย่อ-ขยาย และตรวจสอบระยะทางได้... .............. .Map 1 ............. ..... Map 2 ...............................Map 3
....................................................................................................................................................
...Contact Us :

.....แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของบริษัทท่าน โดยสามารถระบุชื่อผู้ติดต่อ, แผนก, เบอร์โทรศัพท์,
.....เบอร์แฟกซ์, e-mail, VOIP และสามารถแสดงข้อมูลติดต่อของสาขาต่างๆ ได้
....................................................................................................................................................
...Company News :

....ระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่กลุ่ม Buyer โดยตรง โดยท่านสามารถประกาศข่าวสารของท่าน อาทิ
.....ข่าวกิจกรรมบริษัท, โปรโมชั่น, สินค้าใหม่, หรือข้อมูลใหม่ๆ ที่ท่านต้องการให้ลูกค้าท่านทราบหรือเข้าร่วม
.....ในกิจกรรมนั้นๆ
...................................................................................................................................................
...Main Machine :

...ระบุเครื่องจักรหลักที่ท่านใช้ผลิตสินค้าโดยสามารถใส่ภาพรุ่นสเปกได้อย่างละเอียดเพื่อบ่งบอกถึงภาพลักษณ์
....ที่ดีของบริษัทท่าน ถึงระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่าคู่แข่ง และความมั่นใจของลูกค้า.... Reference...

...................................................................................................................................................
...Factory Tour :

...ระบุข้อมูลของสายการผลิต การทำงานในขั้นตอนต่างๆ รายละเอียดที่ใช้ในการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ
...ของ Buyer โดยสามารถใส่ภาพและรายละเอียดได้อย่างสะดวกและง่ายดาย อีกทั้งยังเหมือนกับการเชิญ
....Buyer เยี่ยมชมส่วนต่างๆ ในโรงงานท่านอีกดวย


.... .Reference
...................................................................................................................................................
...Management Team :

...ระบุสายการบริหารงาน แผนกต่างๆตามจริง และข้อมูลของผู้บริหาร หัวหน้างาน โดยสามารภใส่ภาพ
....Organization
Chart พร้อมรูปภาพย่อยของท่านผู้บริหารหร้อมประสบการณ์โดยแยกเป็นบุคคล.... .Reference
...................................................................................................................................................
...Certificates :

...แสดงใบรับรองมาตราฐานการผลิต สิ่งแวดล้อมหรือการบริหารเพื่อความเชื่อมั่นของ Buyer ในคุณภาพงาน
....ในด้านต่างๆ ของท่าน อาทิ ISO, QS หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่นๆ.... .Reference
...................................................................................................................................................
...Quality Control :

...ระบุระบบควบคุมคุณภาพหรือวิธีการตรวจสอบคุณถาพสินค้าของบริษัทท่าน เพื่อความเชื่อมั่นในสินค้า
....ก่อนถึงมือลูกค้า


....
.... .
Reference
...................................................................................................................................................

...ระบบ Post RFQ :

...Post ความต้องการหาสินค้าได้โดยตรงถึง Supplier ในทันทีผ่าน Email และ Alert Box.ของ
.. Supplier
โดยท่านสามารถระบุระดับได้เช่น Urgent , High, Normal, และ Low ของสินค้าหรือบริการที่ท่าน
... ต้องการสู่กลุ่ม.Supplier ที่พร้อมให้บริการท่านอยู่.... ..... .RFQ Center
...................................................................................................................................................

...ระบบ Inventory Exchange :

. . Post รายการใน Stock หรือใน Inventoryที่ต้องการขายออกหรือต้องการแลกเปลี่ยนระหว่าง Buyer .... .
...
ด้วยกันเอง อาทิ
Spart Part ที่ไม่ได้ใช้ หรือสินค้าอื่นๆ ที่ Dead Stock อยู่

...................................................................................................................................................
...ระบบ Pull Order :

...เป็นระบบที่มีประโยชน์มหาศาลทั้ง Buyer และ Supplier โดยการที่ทางส่วนกลางของ Thaitechno.net
...จะทำการเลือก Product Item ที่มี Buyer ซื้อหลายรายและเป็นจำนวนมาก โดยจะทำการรวม Order
...(Pull Order) ไปเรื่อยๆ จนสามารถต่อรองราคาที่ต่ำที่สุดจาก Supplier
...................................................................................................................................................
...ระบบ My Supplier List :

...ท่านสามารถสร้างฐานข้อมูล Supplier ของท่านได้เอง โดยการสร้างกลุ่มประเภท Supplier
...ที่ตรงกับการทำงานของท่าน ซึ่งหาก Supplier รายใด update ข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลบริษัท
...ท่านก็จะทราบได้ทันที และในอนาคตยังสามารถทำ Evaluate Supplier ได้อีกด้วย
...................................................................................................................................................
...ระบบ VOIP :

...ระบบการโทรศัพท์ผ่าน Internet โดยท่านสามารถโทรหา Supplier หรือ Buyer ในระบบนี้ ได้
...Free ตลอด 24h. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการติดต่ออย่างมหาศาล
...................................................................................................................................................